Kimono Girl Embroidery Design

Kimono Girl Embroidery Design

Japan Japanese Kimono Girl Embroidery Designs

Sizes: 2.35" x 3.02" and 3.14" x 4.02"

$1.99